Gróf Zichy József utazásai II.Grf Zichy II

Gróf Zichy Jenő testvérével, Ágosttal együtt 1877 júniusa és októbere között tett észak-amerikai körutat, melyről az ázsiai utazásához  hasonlóan útinaplót vezetett. Jelen kötetben, Zichy Mihály bevezetője után olvashatjuk el a két füzetben...